15 athabaskia wasatchensis
Description:

Athabaskia wasatchensis